VB: Isränna Mälaren


Isränna kommer att brytas under vecka 9 från Bällsta Bromma till Enhörna / Underås via Oxhålet.

Allmänheten varnas

 

Med vänlig hälsning

Sebastian Thorelli

Befälhavare

Pampas Marinentreprenad

 


Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka