Brytande av isränna


För kännedom och information i lämpliga media.

 

”Under Onsdagen 24/1 kommer Kustbevakningens fartyg KBV 201 att segla in i Gaviksfjärden Kramfors kommun, på uppdrag av Umeå Marina Forskning, för att genomföra provtagning. I samband med detta kommer en isränna brytas i den is som finns fram  till provtagningsområdet. Allmänheten som rör sig på isarna uppmanas till uppmärksamhet och försiktighet då öppet vatten och svaga isar kan förekomma i rännan och i närheten av denna”.

 För miljöns skull − skriv inte ut detta meddelande i onödan

Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka