Isränna


Under Tisdagkväll 12/2 kommer Kustbevakningens fartyg KBV 201 att segla in i Gullviksfjärden Örnsköldsviks kommun, på uppdrag av Umeå Marina Forskning, för att genomföra provtagning. I samband med detta kommer en isränna brytas i den is som finns fram  till provtagningsområdet. Brytning kommer att ske i och vid farleden mellan Sommarskaten och Råskärsön ner till Ost om Rönnskär, Allmänheten som rör sig på isarna uppmanas till uppmärksamhet och försiktighet då öppet vatten och svaga isar kan förekomma i rännan och i närheten av denna

 

 

Johan Blixth

Ledningscentraloperatör

Adress: Käringberget, box 5200,

426 05 Västra Frölunda, Sverige

 

Telefon: 031-727 91 00

Växel: 0776-70 70 00
www.kustbevakningen.se

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: kbvfarg

 För miljöns skull − skriv inte ut detta meddelande i onödan

Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka